กิจกรรม : โครงการพัฒนาผู้เรียน

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลมะกอกเหนือ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ หอศิลป์ หนังตะลุง ศาลหลักเมืองพัทลุง ค่ายโพนป่ายางหูเย็น และวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรี โดยมีนักเรียน ศพด.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20คน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563   อ่าน 75 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**