กิจกรรม : ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 โดยมี นายรนชัย ตั้งพูนผลวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาข้อพิจารณา โครงการต่างๆเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564   อ่าน 48 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**