กิจกรรม : โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้กลับไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนได้ ซึ่งมีนายรนชัยชัย ตั้งพูนผลวิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม นายศราวุฒิ เอียดดำ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564   อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**