กิจกรรม : ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570)

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    นายรนชัย ตั้งพูนผลวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 และแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/264 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564   อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**