ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
  รายละเอียด :

  เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดำเนินการจัดเก็บภาษี ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ และจะออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเวลามาเสียภาษี และเป้นการลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการทำงานในการให้บริการประชาชน

  ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ฟิตเนส เวลา 09.30 - 12.00 น.

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-ขอยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

-ชำระภาษีในวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย

-ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

-ชำระภาษี ในวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือชำระภาษีภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดินจะต้องชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2560 สำหรับเจ้าของที่ดินที่เปลี่ยนความเป็นเจ้าของต้องติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ทันทีที่เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 166 คน