ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2569)
  รายละเอียด :

 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2569) และขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน