“ปากคลองก้าวไกล ประชาร่วมใจ มุ่งมั่นพัฒนา”
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 ก.ย. 2562
2 ขอเชิญผู้สนใจในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ส.ค. 2562
3 การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 พ.ค. 2562
4 การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 พ.ค. 2562
5 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ก.พ. 2562
6 ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ก.พ. 2562
7 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ก.พ. 2562
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 พ.ย. 2561
9 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 พ.ย. 2561
10 ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
ถนนควนขนุน - ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-672291 โทรสาร 074-672292
Copyright © 2006 - 2013 WWW.MAKOKNUACITY.GO.TH Allright reserved.