ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้วงเดือนเมษายน (ต.ค.60-มี.ค.61) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 เม.ย. 2561
142 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
26 ก.พ. 2561
143 ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 ก.พ. 2561
144 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
133
09 ก.พ. 2561
145 รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 ส.ค. 2560
146 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
131
16 ส.ค. 2560
147 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑
124
07 ก.ค. 2560
148 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 ก.ค. 2560
149 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 มิ.ย. 2560
150 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26