“ปากคลองก้าวไกล ประชาร่วมใจ มุ่งมั่นพัฒนา”
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินงานจัดเก็บภาษีอากร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
31 ก.ค. 2561
2 การดำเนินงานจัดเก็บภาษีอากร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
31 ก.ค. 2560
3 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่นัดหมาย ม.๑
20
01 มิ.ย. 2560
4 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่นัดหมาย ม.๑
28
03 เม.ย. 2560
5 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่นัดหมาย ม.๑
14
02 ก.พ. 2560
6 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่นัดหมาย ม.๑
13
05 ม.ค. 2560
7 การดำเนินงานจัดเก็บภาษีอากร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 ก.ค. 2559
8 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่นัดหมาย ม.๑
10
02 ก.ค. 2559
9 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่นัดหมาย ม.๑
8
01 มิ.ย. 2559
10 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่นัดหมาย ม.๑
177
28 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
ถนนควนขนุน - ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-672291 โทรสาร 074-672292
Copyright © 2006 - 2013 WWW.MAKOKNUACITY.GO.TH Allright reserved.