ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
17 เม.ย. 2561
92 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
134
04 เม.ย. 2561
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 มี.ค. 2561
94 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมคอกพักสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร
153
21 มี.ค. 2561
95 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบาดาลโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 มี.ค. 2561
96 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 มี.ค. 2561
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ก.พ. 2561
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
31 ม.ค. 2561
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ข้างบ้านนางโสภา-คลองโคกหม้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
19 ม.ค. 2561
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
139
19 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29