ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ต.ค. 2560
92 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
12 ต.ค. 2560
93 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 ต.ค. 2560
94 ประกาศตรวจรับงานจ้างถังเก็บน้ำใส คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 ต.ค. 2560
95 ประกาศตรวจรับ ถ.หลังสถานี-เขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 ต.ค. 2560
96 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ก.ย. 2560
97 ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ก.ย. 2560
98 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
31 ส.ค. 2560
99 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ก.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
31 ก.ค. 2560
100 ประกาศตรวจงานจ้างถนน คสล.ซอยฉางดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27