ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างคูระบายน้ำข้างบ้านนางโสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 ม.ค. 2561
102 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้ว คสล.ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 ม.ค. 2561
103 เปิดเผยราคากลางคูระบายน้ำข้างบ้านนางโสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 ม.ค. 2561
104 เปิดเผยราคากลางรั้ว คสล.ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
161
22 ธ.ค. 2560
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
168
15 พ.ย. 2560
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
31 ต.ค. 2560
107 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 ต.ค. 2560
108 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
168
25 ต.ค. 2560
109 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
12 ต.ค. 2560
110 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
12 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29