ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
07 ต.ค. 2559
152 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
01 ก.ย. 2559
153 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอุดม 3 - อุดม 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
17 ส.ค. 2559
154 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอุดม 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
17 ส.ค. 2559
155 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กพื้นเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
205
17 ส.ค. 2559
156 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนหลังสถานี-เขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
04 ส.ค. 2559
157 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
01 ส.ค. 2559
158 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างติดตั้งประตูโครงสร้างเหล็กที่ทิ้งขยะเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
185
26 ก.ค. 2559
159 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
01 ก.ค. 2559
160 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
162
27 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29