ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
04 ม.ค. 2559
162 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
25 ธ.ค. 2558
163 ตรวจรับก่อสร้างต่อเติมโรงสูบน้ำประปาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
106
23 ธ.ค. 2558
164 ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
04 ธ.ค. 2558
165 ประการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
181
04 ธ.ค. 2558
166 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ธ.ค. 2558
167 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 พ.ย. 2558
168 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
28 ต.ค. 2558
169 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
26 ต.ค. 2558
170 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
26 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27