ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
327
20 ต.ค. 2558
172 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
12 ต.ค. 2558
173 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโรงสูบน้ำประปาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
190
06 ต.ค. 2558
174 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมโรงสูบน้ำประปาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
187
06 ต.ค. 2558
175 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 ต.ค. 2558
176 การเปิดเผยราคากลาง กล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
01 ต.ค. 2558
177 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ต.ค. 2558
178 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
30 ก.ย. 2558
179 รายละเอียดคุณลักษณะกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
182
30 ก.ย. 2558
180 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27