ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
264
04 ธ.ค. 2558
182 ประการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
04 ธ.ค. 2558
183 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
01 ธ.ค. 2558
184 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
02 พ.ย. 2558
185 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
28 ต.ค. 2558
186 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
26 ต.ค. 2558
187 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 ต.ค. 2558
188 ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
383
20 ต.ค. 2558
189 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
12 ต.ค. 2558
190 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโรงสูบน้ำประปาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
248
06 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29