ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาด้วยระบบLamellaเพื่อใช้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลมะกอกเหนือจำนวน2จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ก.พ. 2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ก.พ. 2565
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete ภายในเขตเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ก.พ. 2565
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ก.พ. 2565
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ก.พ. 2565
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 ม.ค. 2565
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 ม.ค. 2565
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
129
07 ต.ค. 2564
19 เชิญชวนให้มาเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในเขต ดาวน์โหลดเอกสาร
100
23 ก.ย. 2564
20 เชิญชวนให้มาเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29