ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
02 มิ.ย. 2558
202 ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งระบบประปาดื่มได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
11 พ.ค. 2558
203 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (รางระบายน้ำ คสล.ซอยชยศักดิ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
11 พ.ค. 2558
204 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ งวดที่ 4,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
08 พ.ค. 2558
205 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
07 พ.ค. 2558
206 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
22 เม.ย. 2558
207 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
22 เม.ย. 2558
208 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
02 เม.ย. 2558
209 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
20 มี.ค. 2558
210 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
09 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29