ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
07 ม.ค. 2558
202 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาดื่มได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
07 ม.ค. 2558
203 เปิดเผยราคากลางติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาดื่มได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
07 ม.ค. 2558
204 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนซอยชยศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
07 ม.ค. 2558
205 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ม.ค. 2558
206 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 ธ.ค. 2557
207 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แอสฟัลท์ติกประดู่เรียง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 ธ.ค. 2557
208 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 ธ.ค. 2557
209 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดู่เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
17 พ.ย. 2557
210 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดู่เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
12 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27