ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างอาคาร ศพด.) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 พ.ย. 2557
212 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
05 พ.ย. 2557
213 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
26 ต.ค. 2557
214 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศพด. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
13 ต.ค. 2557
215 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
08 ต.ค. 2557
216 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 ต.ค. 2557
217 ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานีรถไฟ ซอย 1 และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
10 ก.ย. 2557
218 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 ก.ย. 2557
219 ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานี ดาวน์โหลดเอกสาร
179
02 ก.ย. 2557
220 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
15 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27