ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
05 ส.ค. 2557
222 แจ้งผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานี ซอย 1 และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ก.ค. 2557
223 แจ้งผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานี รถไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
31 ก.ค. 2557
224 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานีรถไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 ก.ค. 2557
225 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานีรถไฟ ซอย 1 และ ซอย 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
10 ก.ค. 2557
226 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 ก.ค. 2557
227 เปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.ถนนหลังสถานี ซอย 1 และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
01 ก.ค. 2557
228 เปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.ถนนหลังสถานี ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 มิ.ย. 2557
229 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าบ้านนายสมหมาย-โคกหม้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
11 มิ.ย. 2557
230 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27