ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สอบราคาซื้อซุ้มกรอบรูปเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ดาวน์โหลดเอกสาร
253
28 พ.ค. 2557
232 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
28 พ.ค. 2557
233 สองราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
22 พ.ค. 2557
234 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล (เก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
270
22 พ.ค. 2557
235 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนครีต ซอยหลังตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
225
22 พ.ค. 2557
236 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 พ.ค. 2557
237 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
24 เม.ย. 2557
238 สอบราคาเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าบ้านนายสมหมาย-ถนนโคกหม้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
18 เม.ย. 2557
239 สอบราคาเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยอาสาพัฒนา 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
18 เม.ย. 2557
240 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนหลังสถานี-เขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
18 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27