ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานีรถไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
10 ก.ค. 2557
242 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานีรถไฟ ซอย 1 และ ซอย 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
10 ก.ค. 2557
243 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
08 ก.ค. 2557
244 เปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.ถนนหลังสถานี ซอย 1 และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
01 ก.ค. 2557
245 เปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.ถนนหลังสถานี ดาวน์โหลดเอกสาร
225
30 มิ.ย. 2557
246 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าบ้านนายสมหมาย-โคกหม้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
11 มิ.ย. 2557
247 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
03 มิ.ย. 2557
248 สอบราคาซื้อซุ้มกรอบรูปเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ดาวน์โหลดเอกสาร
306
28 พ.ค. 2557
249 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
282
28 พ.ค. 2557
250 สองราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
266
22 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29