ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล (เก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
338
22 พ.ค. 2557
252 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนครีต ซอยหลังตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
283
22 พ.ค. 2557
253 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
07 พ.ค. 2557
254 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
24 เม.ย. 2557
255 สอบราคาเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าบ้านนายสมหมาย-ถนนโคกหม้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
18 เม.ย. 2557
256 สอบราคาเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยอาสาพัฒนา 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
18 เม.ย. 2557
257 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนหลังสถานี-เขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
18 เม.ย. 2557
258 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนหลังสถานี-เขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
18 เม.ย. 2557
259 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
03 เม.ย. 2557
260 แจ้งผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าบ้านนายสมหมาย-โคกหม้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
31 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29