ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 พ.ย. 2556
252 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
17 ต.ค. 2556
253 ประกาศแจ้งผลการจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. และรั้ว Metal Sheet ที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
10 ก.ย. 2556
254 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. และรั้ว Metal Sheet ที่ทิ้งขยะเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
325
23 ส.ค. 2556
255 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใสพร้อมโรงสูบ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
23 ส.ค. 2556
256 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
29 ม.ค. 2556
257 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง แจ้งผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอาสาพัฒนา 3 (ฝั่งตะวันออก) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 ต.ค. 2555
258 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยอาสาพัฒนา 3 (ฝั่งตะวันออก) เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
08 ต.ค. 2555
259 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
644
08 ต.ค. 2555
260 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนแบบใช้แก๊ส ดาวน์โหลดเอกสาร
701
27 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27