ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
05 พ.ย. 2556
272 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
325
17 ต.ค. 2556
273 ประกาศแจ้งผลการจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. และรั้ว Metal Sheet ที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
10 ก.ย. 2556
274 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. และรั้ว Metal Sheet ที่ทิ้งขยะเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
403
23 ส.ค. 2556
275 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใสพร้อมโรงสูบ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
23 ส.ค. 2556
276 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
29 ม.ค. 2556
277 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง แจ้งผลการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอาสาพัฒนา 3 (ฝั่งตะวันออก) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
26 ต.ค. 2555
278 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยอาสาพัฒนา 3 (ฝั่งตะวันออก) เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
601
08 ต.ค. 2555
279 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
713
08 ต.ค. 2555
280 ประกาศเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนแบบใช้แก๊ส ดาวน์โหลดเอกสาร
774
27 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29