ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ต.ค. 2563
22 ประกาศตรวจรับจัดซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับพ่อแม่พันธ์ุ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
11 ส.ค. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับพ่อแม่พันธ์ู ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 ก.ค. 2563
24 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอุทยานปรมาจารย์สายเขาอ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ก.ค. 2563
25 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับสุกรพ่อแม่พันธ์ุ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 มิ.ย. 2563
26 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับสุกรพ่อแม่พันธ์ุ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 มิ.ย. 2563
27 การเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.06 จัดซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับสุกรพ่อมแม่พันธ์ุ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
29 มิ.ย. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานสายเขาอ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 มิ.ย. 2563
29 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการปู Para Asphalt Concrete เขตที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
23 มิ.ย. 2563
30 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอุทยานปรมาจารย์สายเขาอ้อฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27