ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 มิ.ย. 2563
32 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการปู Para Asphalt Concrete เขตที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 มิ.ย. 2563
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
31 พ.ค. 2563
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 เม.ย. 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.พาราเอสท์ฟัลท์ เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
16 เม.ย. 2563
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.พาราเอสท์ฟัลท์ เขต 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
16 เม.ย. 2563
37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอุทยานปรมาจารย์วัดเขาอ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 เม.ย. 2563
38 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอุทยานปรมาจารย์สายเขาอ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
10 เม.ย. 2563
39 ประกาศเผยแพร่แผน ปรับปรุงถนน คสล.พาราฟัลติกคอนกรีต เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 เม.ย. 2563
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนน คสล.พาราฟัลติกคอนกรีตเขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27