ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเผยแพร่แผน ปรับปรุงถนน คสล.ซอยฉางดำอุทิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
08 ม.ค. 2564
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ธ.ค..63 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 ม.ค. 2564
33 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
04 ม.ค. 2564
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
04 ม.ค. 2564
35 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
04 ม.ค. 2564
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ธ.ค. 2563
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 พ.ย. 2563
38 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ต.ค. 2563
39 ประกาศตรวจรับจัดซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับพ่อแม่พันธ์ุ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
11 ส.ค. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับพ่อแม่พันธ์ู ดาวน์โหลดเอกสาร
137
10 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29