ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอุทยานปรมาจารย์สายเขาอ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
08 ก.ค. 2563
42 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับสุกรพ่อแม่พันธ์ุ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 มิ.ย. 2563
43 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับสุกรพ่อแม่พันธ์ุ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 มิ.ย. 2563
44 การเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.06 จัดซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร สำหรับสุกรพ่อมแม่พันธ์ุ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 มิ.ย. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานสายเขาอ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
25 มิ.ย. 2563
46 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการปู Para Asphalt Concrete เขตที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 มิ.ย. 2563
47 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอุทยานปรมาจารย์สายเขาอ้อฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
15 มิ.ย. 2563
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
15 มิ.ย. 2563
49 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการปู Para Asphalt Concrete เขตที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
08 มิ.ย. 2563
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
31 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29