ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 พ.ย. 2561
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
29 ต.ค. 2561
63 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ต.ค. 2561
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ก.ย. 2561
65 ประกาศตรวจรับโครงการต่อเติมคอกพักสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ส.ค. 2561
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
29 มิ.ย. 2561
67 ประกาศตรวจรับก่อสร้างรั้ว คสล. ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 มิ.ย. 2561
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
31 พ.ค. 2561
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โดยการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ภายในโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
21 พ.ค. 2561
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมคอกพักสุกรโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27