ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนน คสล.พาราฟัลติกคอนกรีต เขต 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 เม.ย. 2563
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 มี.ค. 2563
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
31 ต.ค. 2562
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
29 ต.ค. 2562
65 ประกาศตรวจรับงานจ้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยถนนวัดเก่า ฝั่งตะวันออก ดาวน์โหลดเอกสาร
176
30 ก.ค. 2562
66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 ก.ค. 2562
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
03 มิ.ย. 2562
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยวัดเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
157
23 พ.ค. 2562
69 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยถนนวัดเก่าฝั่งตะวันออก ดาวน์โหลดเอกสาร
146
10 พ.ค. 2562
70 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
07 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29