ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
28 ก.ย. 2561
82 ประกาศตรวจรับโครงการต่อเติมคอกพักสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร
145
23 ส.ค. 2561
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 มิ.ย. 2561
84 ประกาศตรวจรับก่อสร้างรั้ว คสล. ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
149
14 มิ.ย. 2561
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 พ.ค. 2561
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โดยการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ภายในโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
21 พ.ค. 2561
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมคอกพักสุกรโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
03 พ.ค. 2561
88 ประกาศโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
164
01 พ.ค. 2561
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 เม.ย. 2561
90 ประกาศจ้างโครงการต่อเติมคอกพักสุกรโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
20 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29