คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฎิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ม.ค. 2565
2 คู่มือปฎิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 มิ.ย. 2563
3 คู่มือจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
144
17 มิ.ย. 2563
4 การจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
17 มิ.ย. 2563
5 คู่มือ Info ดาวน์โหลดเอกสาร
146
16 มิ.ย. 2563
6 การตรวจสอบการคลัง-การเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
16 มิ.ย. 2563
7 คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
156
16 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1