คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือปฎิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 มิ.ย. 2563
2 คู่มือจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 มิ.ย. 2563
3 การจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 มิ.ย. 2563
4 คู่มือ Info ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 มิ.ย. 2563
5 การตรวจสอบการคลัง-การเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 มิ.ย. 2563
6 คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1