คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือปฎิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 มิ.ย. 2563
2 คู่มือจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 มิ.ย. 2563
3 การจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
17 มิ.ย. 2563
4 คู่มือ Info ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 มิ.ย. 2563
5 การตรวจสอบการคลัง-การเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 มิ.ย. 2563
6 คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1